Mekah Al Mukaromah

Salah satu tempat yang ingin sekali saya kunjungi dalam hidup ini…..semoga ALLAH memanggil saya menjadi salah satu tamunya sebelum saya dipanggil kembali padaNya.

Dalam dunia ini terdapat tiga panggilan ALLAH yakni :

  1. Panggilan Sholat, panggilan ini adalah panggilan yang ALLAH serukan kepada orang-orang beriman dalam keadaan apapun, selagi sehat ataupun sakit, dalam keadaan susah ataupun senang, suka atau tidak suka dengan panggilan ini, dalam keadaan musafir ataupun mukim, baik yang tua ataupun yang muda, dalam kondisi yang sulit ataupun mudah, baik laki-laki ataupun perempuan (terdapat aturannya).
  2. Panggilan Haji, panggilan yang ALLAH serukan kepada orang-orang beriman dengan kondisi tertentu (mampu). Menurut etimologi bahasa arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara’, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.
  3. Panggilan Kematian, atau bisa dibilang panggilan kembali kepada Yang Maha Pencipta yaitu ALLAH swt. Panggilan ini merupakan panggilan ALLAH kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Panggilan yang tidak diketahui kapan datangnya kecuali ALLAH dan tidak dapak kita tolak sama sekali.

Mudah-mudahan saya dapat memenuhi ketiga panggilan tersebut dengan baik dan benar, dan dalam keadaan beriman…..AMIN.

Iklan